Aylık Arşivler: Temmuz 2012

Çukurovadaki Kolay Karakalem Kolay Sanat Eğitimleri

Thumbnail image

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Popüler kültür insanların maddi ve ideolojik baskıyı askıda tutabilecekleri bir araç olarak mı işlev görmektedir, yoksa bu baskıyı harekete geçirip perçinlemekte midir sorusu kavramla ilgili öne çıkan sorulardır. Bu nedenle tartışma popüler kültürün anlamı ve kullanımı etrafında dönmektedir.

Popüler kültüre yönelik yaklaşımlar, birden çok alanı içerir; bir aydının veya ilgi alanının üstesinden gelemeyeceği kadar geniştir ve çeşitlidir. Bu çeşitlilikleri, fazla genelleştirmeler tehlikesine rağmen, üç ana grup içinde birleştirebiliriz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2012-07-31T17:26:49+03:00Temmuz 31st, 2012|Dökümanlar Grubu Öğrenci Desenleri|Çukurovadaki Kolay Karakalem Kolay Sanat Eğitimleri için yorumlar kapalı

Çukurovadaki Kolay Karakalem ve Kolay Eğitimler

Thumbnail image

Kursda Ogretilen Teknikler

Popüler kültür insanların maddi ve ideolojik baskıyı askıda tutabilecekleri bir araç olarak mı işlev görmektedir, yoksa bu baskıyı harekete geçirip perçinlemekte midir sorusu kavramla ilgili öne çıkan sorulardır. Bu nedenle tartışma popüler kültürün anlamı ve kullanımı etrafında dönmektedir.

Popüler kültüre yönelik yaklaşımlar, birden çok alanı içerir; bir aydının veya ilgi alanının üstesinden gelemeyeceği kadar geniştir ve çeşitlidir. Bu çeşitlilikleri, fazla genelleştirmeler tehlikesine rağmen, üç ana grup içinde birleştirebiliriz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2012-07-31T17:26:49+03:00Temmuz 31st, 2012|Dökümanlar Grubu Öğrenci Desenleri|Çukurovadaki Kolay Karakalem ve Kolay Eğitimler için yorumlar kapalı

Çukurovadaki Kolay Karakalem Çalışma Örneklerimiz

Thumbnail image

 

 

Universite Deslerine Destek Egitimleri

Desen çalışmalarında varlıklar, bulundukları mekânla birlikte bir bütünlük oluşturur. Resim yüzeyinde varlıkların kapladığı alan ve içinde bulundukları mekân, derinliğin ve üçüncü boyutun oluşturulmasında büyük önem taşır. Kompozisyonda varlıkların ardışık sıralanmaları, uzak-yakın yerleşimleri, yönleri ve birbirleriyle olan açıları ve bu sayede oluşan boşlukların görünür kılınması mekânı oluşturmaktadır. Kompozisyondaki derinlik etkisi; deseni çizen kişinin algısına, yorumuna ve yaratıcılığına bağlı olarak değişim gösterir. Mekânda derinlik oluşturmada varlıkları art arda sıralamanın yanında desenin elemanlarını da etkili kullanmak gerekir.

Desenin elemanlarının kullanımı, ışığın etkisi ve leke dağılımı mekânın algılanmasında farklı etkiler uyandıracaktır. Adria Van de Venne [Adriya Van dö Ven (1589-1662)] ’in deseninde figürler ve etraflarına yerleştirilen nesneler, aldıkları ışığın etkisiyle ve koyu-açık leke dağılımlarıyla mekânı oluşturmaktadır. Bu eserde farklı düzenlemeler içinde birçok plan bir arada görülmektedir. Kompozisyon içinde planları oluştururken figür ve nesnelerin mekanla olan oranları doğru tespit edilmelidir. Desende figür ve nesneler yerleştirildikleri konuma göre birbirleriyle ve çevreleriyle birlikte bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

Birçok farklı planın ve bu planlar içerisinde birçok figürün olduğu bir kompozisyon görülmektedir. Figürlerin birbirlerine olan mesafeleri, yüzeydeki boşluk-doluluk dağılımları ve kompozisyon ilkelerinin kullanımı bakımından birlik ve bütünlük oluşturacak şekilde planlanmıştır. Sanatçı eserinde ön planlarda bulunan figürlerin birbirlerine olan yakınlıkları arka planlara gidildikçe azalmaktadır. Figürler arasında artan boşluklar perspektifi güçlendirmiş ve nesneleri mekânla ilişkilendirmiştir. Kompozisyonda kullanılan figür ve nesnelerin kapalı ya da açık mekânla olan bağlantıları iyi hesaplanmış olan boşluk ve doluluklarla sağlanmalıdır.

Thumbnail imageDesen Sınavı NedirThumbnail imageDesen Sınavı NedirThumbnail imageDesen Sınavı Thumbnail imageDesen Sınavı

(daha&helliip;)

By |2012-07-31T17:26:49+03:00Temmuz 31st, 2012|Hobi Grubu Öğrencilerin Yaptıkları|Çukurovadaki Kolay Karakalem Çalışma Örneklerimiz için yorumlar kapalı

Çukurovadaki Kolay Karakalemler

Thumbnail image

 

 

Payjaj Mimarligi Kurslari

Bu görünümlerde içteki ayak bileği kemiğinin dıştaki ayak bileği kemiğinden daha yukarıda olduğunu görebilirsiniz.

1.Topuk yastığına ve aşil tendona dikkat edin.
2.Önden baktığınızda çizginin dalgalanarak ayak başparmağını, ayağın üst kısmını ve topuğu nasıl çevrelediğini fark edeceksiniz.
3.Ayak parmaklarının birbirleriyle ve ayağın bütününün boyuyla ilişkisini gözden kaçırmayın.
4.Bu açıdan ayak başparmağı diğerlerini kısmen gizliyor. Ayağın üst kısmına ve taban çukuruna dikkat edin.
5.Dıştan bakıldığında taban daha yayvan, ayak parmakları ise daha net görülüyor.

Thumbnail imageDersenThumbnail imageDesenlerThumbnail imageİnsan-ÇizimThumbnail imageKadın-Çizim

(daha&helliip;)

By |2012-07-31T17:26:49+03:00Temmuz 31st, 2012|Üni. Haz. Grupları Öğrencilerin Yaptıkları|Çukurovadaki Kolay Karakalemler için yorumlar kapalı

Çukurovadaki Güzel Sanatlar Fakültelerine Giriş Sınavları

Thumbnail image

 

 

Anadolu Genel Bütün Kurslar Hakkında Kısa Bilgi Veriyor

Eğitimin her aşamasında amacına uygun bir sanat eğitimi, nitelikli sanat eğitimcileri ile mümkündür. Okul öncesinden üniversiteye kadar sanat eğitimi eğitimin her aşamasında gerektiği kadar yerini almalıdır. Ülkemizde genellikle ilköğretim birinci kademede (1,2,3,4 ve 5. Sınıfl ar) sanat eğitimi dersleri sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu nedenle sınıf öğretmenleri eğitim- öğretim süreçlerinde, çocuğun çizgisel gelişimi, sanat eğitiminin önemi ve gerekliliği, müzede eğitim, öğrencilerine seviyelerine uygun neler yaptırabilecekleri ve zarar vermeden nasıl yönlendirebilecekleri ile ilgili teorik ve uygulamalarla bilgi sahibi olmalıdır.

Elbette sınıf öğretmenlerinden iyi birer sanatın uygulayıcıları olmalarını beklemiyoruz; ancak, sanat eğitiminin önemi ve gerekliliğini anlamak ve öğrenci lerini bu tür etkinliklere yönlendirerek desteklemek her sınıf öğretmeninin yapması gereken davranış şekli olmalıdır. Sadece sınıf öğretmenlerinin değil tüm sanat eğitimcilerinin de amaca uygun teori ve uygulamaları içinde barındıran bir ders programı ile yetiştirilmeleri gerekir. Ancak sanat eğitimcisi olarak mezun olan gençlerin öğrenim süreçlerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle yetinmeyip sürek li kendilerini yenilemeleri önemlidir. Okuyan, sorgulayan, sanatsal uygulamalarını devam ettiren, yeni arayışlarda bulunan sanat eğitimcileri hem kendilerini geliştirecek hem de öğrencilerine her yönüyle daha çok faydalı olacaklardır.

Thumbnail imageÜnlü  Yağlı BoyalarThumbnail imageÜnlü Ressamların Yağlı BoyalarıThumbnail imageÜnlü Yağlı BoyalarThumbnail imageÜnlü  Yağlı BoyalarThumbnail imageÜnlü Ressamların Yağlı Boyaları

(daha&helliip;)

By |2012-07-29T11:41:36+03:00Temmuz 29th, 2012|Üni. Haz. Grupları Kurs Ortamı Fotoğrafları|Çukurovadaki Güzel Sanatlar Fakültelerine Giriş Sınavları için yorumlar kapalı